Jantje en het konijn

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

   Daar zie ik een konijn!
   Wat zou ik gelukkig zijn,
Had ik het, om er meê in onzen tuin te loopen;
   Zei Jan: maar schoon 'k mijn geld
   Al driemaal heb geteld,
Ik het te weinig om dat lieve dier te koopen;
   En schoon mij dit aan 't harte gaat,
   Ik weet geen raad! ....

   Wel: laat u dit geval dan leeren,
        Mijn lieve Jan!
Dat een verstandig kind geen dingen moet begeeren,
Die hij te voren weet, dat hij niet krijgen kan.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.