Hieronijmus van Alphen (1746-1803)

De Ledigheid

Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt.
Bidden, leeren, schrijven, leezen,
Spelen, werken heeft zijn tijd.
Moeder lief ít kan ook niet veelen,
Dat de tijd verwaarloosd wordt.
Lui zijn, zegt ze, is tijd te steelen,
En ons leven is zo kort!
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 14 september 1996


Coster-pagina