Het vrolijk leeren

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken:
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,
  't Is , 't zijn deugden, naar welke ik haak.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [De reactie van C.E. van Koetsveld] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.