Aan mijn kleine lezers

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Zeg tog niet, mijn lieve wigtjes,
  Dat van Alphen u vergeet;
'k Heb, om u nog iets te geven,
  Eenige uurtjes weêr besteed.

Mooglijk is 't de laatste bundel;
  Hoort! gij hebt er ook genoeg.
't Is in 't aantal niet gelegen;
  En voor grooter is 't wat vroeg.

Weinig, wél, en dikwijls lezen,
  Leert het best, in uwen tijd:
Grooter boeken zultge krijgen,
  Als ge ook wat grooter zijt.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.