Mietje

Bij
het clavecimbaal

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Die liefelijke toonen
 Behagen mij alreê;
Al heb ik weinig jaren,
 Ik zing zo graag eens meê.
Wanneer mijn oudste broêrtjen
 Op 't clavecimbaal speelt,
Dan vraagt hij mij, al spottend,
 Of 't mij niet ras verveelt?
Dan zeg ik, lieve jongen!
 o Speel tog lang voor mij!
Mogt ik het ook maar leeren,
 Ik deed mijn best als gij.
Eergistren was ik jarig,
 En moeder vroeg mij toen,
Wat ik van haar begeerde;
 Ik gaf haar eerst een zoen,
En zei: mijn lief mamaatje!
 Bewijs mij deze gunst,
Dat ik mag leeren speelen,
 En zingen naar de kunst.
Zij nam mij in haar armen,
 En zei: in 't nieuwejaar.
Nu brande ik van verlangen,
 Ach kwam de meester maar.

De jeugd spant zig met speelen
 En zingen nuttig uit;
En is men moe van 't leeren,
 Dan geeft dit lief geluid
Weêr nieuwen lust en kragten;
 Zo leeft mijn blij en zoet;
En schuwt met vreugd gezelschap,
 Dat dikwijls doolen doet.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.