Een godsdienstige jeugd maakt een gelukkige ouderdom

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

 Die in zijn jeugd
 Het pad der deugd
Heeft ingeslagen,
 En 't goede doet,
 Wagt welgemoed
Zijne oude dagen.

 Maar die zijn tijd
 Onnut verslijt,
Zijn frische krachten
 Der zonde geeft,
 Moet afgeleeft,
Verdriet verwagten

 Laat dan, o jeugd!
 Het pad der deugd
U vroeg behagen,
 Dan slijt ge blij,
 Van wroeging vrij
Uwe oude dagen.

 Al zijtge een spot
 Van hun, die God
Te stout veragten,
 Ge hebt veel meer
 Dan geld of eer
Van hem te wagten.

 Die God bemint
 Die wordt zijn kind;
En moet hij sterven
 't Zij vroeg of spaê.
 Hij zal genaê
Bij God verwerven.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.