Hieronymus van Alphen
Portret

noframe versie van deze pagina
Gezipte versie van deze pagina om te downloaden.


Kleine Gedichten voor kinderen

Over de auteur 
Voorberigt van den uitgevers 
Voorberigt 
Aan twee lieve kleine jongens 
Het kinderlijk geluk 
De perzik 
De kinderliefde 
Alexis 
De ware rijkdom 
het vrolijk leeren 
Het medelijden 
De naarstigheid 
De spiegel 
Klacht van den kleine Willem op den dood van zijn zusje 
Het geschenk 
Welkomstgroet van Claartje voor haar kleine zusje 
Ledigheid 
Het Hondjen 
Het gebroken glas 
de godsdienstigheid 
De haas 
Eene vertelling van Dorisje 
Jesus, een zangstukje 
De drijftol 
De pruimeboom 
De bedelaar 
De ware vriendschap 
Lotje en Keesje 
De gezondheid 
Klaartje en Keetje 
Het gevonden liedjen (De vergenoegde man) 
De goede eerzucht 
De klepperman 
Klaasje en Pietje 
Winterzang 
Gods goedheid 
Gods wijsheid 
De edelmoedige wedervergelding 
Het zieke kind 
Het goede voorbeeld 
Pietje en Keetje 
Het geduld 
Een godsdienstige jeugd maakt een gelukkige ouderdom 
De koolmees 
Pietje bij het ziekbed van zijn zusje 
Het verhoorde gebed 
Het tederhartig kind 
De onbedagtzaamheid 
De vogel op de kruk 
Aan mijn kleine lezers 
Jantje en het konijn 
De zingende Willem, morgenlied 
De kleine zangster, avondlied 
De verkeerde vrees 
De liefde tot het Vaderland 
De vegtende jongens 
Het onweder 
Claartje, bij de schilderij van hare overleden moeder 
De verwelkte roos 
Mietje bij het clavecimbaal 
Het verstandig antwoord 
Het geweten 
Een brief van Carel aan zijn zusje Caatje 
De zwaluwen 
De zon 
Het lijk 
Het vogelnestjen 
Flipje, de vader en de tuinman 
De eenzaamheid 

Van Alphen buiten het Coster-huis
Van Alphen bij het NBLC