Het verhoorde gebed

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Mijn zusje is gezond.  God hoorde mijn gebed!
En heeft tot onze vreugd mijn zusje lief gered.
Wat zal mijn dankbaar hart dien goeden God vergelden?
Zo groot een God wil die gedankt zijn van een kind?
Ja! vader zegt, dat God daar behagen in vindt,
Dies zal ik zijnen lof, al ben ik jong, vermelden.


[Pietje bij het ziekbed van zijn zusje (het gebed)] [Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.