De vogel op de kruk

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Het zijn nu pas zes of zeven dagen,
Dat ik dit cijsje kogt van Klaas den vogelman;
En schoon ik in het eerst mijn moeite moest beklagen,
Nu is er nergens geen, die beter vliegen kan.

Wat zou ik vorderingen maken,
  Als ik zo leerzaam was als hij!
Maar 'k zou wel haast aan 't schreien raken.
  Mijn vogel, ach! veroordeelt mij.

'k Wil dan voortaan mij zo gedragen,
  Dat eer ik mij tot spelen schik,
Ik zonder vrees mij af kan vragen:
  Wie leert er beter, hij of ik?


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.