Het goede voorbeeld

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

 Vader leeft met onze moeder
 altoos vergenoegd en blij,
o Hoe lieven zij elkander,
 nimmer knorren zij als wij.

Toont er een iets te verlangen,
 dan zegt de ander: dat is goed.
Moeder is het best te vreden,
 als zij iets voor vader doet.

Vader poogt altoos te weten,
 wat de wensch van moeder is;
En het geen haar moet verveelen,
 geeft aan vader droefenis.

Vader gaf de beste perzik
 laatst aan Moeder met een zoen;
Hij wou zelf er niet van eeten:
 Klaartje, zouden wij dit doen?

Liefste zusje! liefste broertjes!
 o het strekt ons tot verwijt,
Dat wij dikwijls krakkeelen,
 ach gij weet niet hoe 't mij spijt.

Kom, mijn liefjes, laat ons leven
 tot elkanders nut en vreugd!
Laat ons pogen na te volgen
 vaders liefde en moeders deugd.

Daar alleen kan liefde woonen,
 daar alleen is 't leven zoet,
Waar men, blij en ongedwongen,
 Voor elkander alles doet.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.