De verkeerde vrees

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Keesje zag eens Joden loopen,
Om wat ouds! wat ouds! te koopen:
  Hij werd ban, ja bleek van schrik:
Hij kroop weg, en ging aan 't huilen;
Pietje spotte met dat schuilen;
  En zei lachend: doe als ik!

Kees zei: zoudt gij niet ontstellen,
Als gij hun eens aan zaagt bellen?
  Neen ik tog, zei Pietje toen:
Waarom zou ik altoos vreezen!
Men behoeft slegts bang te wezen,
  Als men voorneemt kwaad te doen.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.