De zingende Willem

morgenlied

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

  Bij 't opgaan van de zon
  Zat Willem aan een bron,
  Van goeder hart te zingen:
  Hij had den afgelopen nagt
  Verkwikkend doorgebragt;
  En kon zig langer niet bedwingen.
  God, riep hij, is zo goed,
  Dat ik hem loven moet!

Magtige Schepper u heb ik te danken,
 Dat ik ontwaakte gezond en verheugd.
Wijze bestierder! 'k heb Jesus te danken,
 Dat ik u kenne in het eerst van mijn jeugd.

Prijst u de morgen, u zal ik ook eeren,
 Dat gij mij gunstig in 't leven bewaart;
Prijst u de morgen, acht mogtze mij leeren,
 Heilig en dankbaar te leven op aard.

Naarstig, gehoorzaam, en vrolijk te wezen,
 Is me tot voordeel en 't is uw gebod.
Vriendlijke Schepper! wie zou u niet vreezen!
 Wie u niet eeren, almagtige God!

Van u alleen moet ik alles verwagten;
 Wie is als gij algenoegsaam en mild.
'k Wil dan van daag uwe wetten betragten;
 Daar gij ook kinderen zegenen wilt.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.