Guido Gezelle (1830-1899)

Gierzwaluwen

   `Zie,zie,zie,
   zie!zie!zie!
   zie!!zie!!zie!!
      zie!!!'
   tieren de,
   zwaluwen,
   twee-driemaal
     drie,
   zwierende en
   gierende:
   `Niemand,die...
     die
   bieden de
   stiet ons zal!
   Wie,wie?wie??
     wie???'
   
   Piepende en
   kriepende
   zwak en ge-
      zwind;
   haaiende en
   draaiende,
   rap als de
       wind;
   wiegende en
   vliegende,
   vlug op de
     vlerk,
   spoeien en
   roeien ze
   ringsom de
     kerk.
   
   Lege nu
   zweven ze,en
   geven ze
     burcht;
   hoge nu
   hemelt hun'
   vlerke,in de
      lucht:
   amper nog
   hore ik...en,
   die 'k niet en
      zie,
   lijvelijk
   zingen ze:
   `Wie???wie??wie?
     wie...'

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl)
Opmerkingen aan: coster@dds.nl
Naar de Coster-pagina