ZUSTER LUTE EN BROEDER LOLLAERT

Ik zag een schuurdeur open staan,
eens avonds, als de mane scheen.
Als ik er binnen waande gaan,
stak ik mij tegen enen steen.
Ik zag er niemand dan hen tween
daar zag ik twee witte been
devotelijk ten Gode waart.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

Meteen sloop ik ter deure in.
Al achter enen korentas
daar hoorde ik dat dat zusterkijn
de cokerduimse souter las.
Beiden lagen zij in ‘t vlas.
De cucule die daar opperst was,
die docht mij draven als een paard.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

In de geest studeerden zij
dieper dan ik wel verstond.
De broeder bleef er vaste bij,
hem dochte hij was der zaken kond.
Nochtans en vond hij niet den grond.
Daaromme werd hij zo ongezond,
hij bleef verwonnen in den vaart.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

Meteen cesseerde dat geschal.
Zuster Lute bleef de prijs,
de broeder was verwonnen al,
nochtans zo was hij harde wijs.
Hij schudde Zijne kappe grijs.
Daar was Amelis ende Amijs,
ja, naar den geestelijken aard.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

Goede spijs ende goeden wijn
bracht elk van hen beiden voort.
Ik riep: ‘Ik wil gezelle zijn,
want daar gebreekt een derde accoord!'
Toen werden zij alzo gestoord,
zij vloon, zij en spraken niet een woord,
zozeer waren zij van mij vervaard.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

De goede flessen bleven daar,
daar ik te drinken of began.
De wijn was zuiver ende klaar,
de spijs die stond mij ook wel aan.
Hebt 's recht dat men hem ere jan
die luten leven eerst began:
daar en is geen luumken in gespaard.
‘Peinst om mij, zuster Lute!'
‘Geerne, broeder Lollaert!'

Handschrift-Gruuthuse, eind veertiende eeuw

Het handschrift van Gruuthuse ofwel Rhetorijcke ende Ghebedenboek van Mher Loys van den Gruthuse bevat 150 minneliederen, waarvan het grootste gedeelte verwantschap vertoont met de Duitse minnepoëzie; hoofse liefde die gekenmerkt wordt door dienst en toewijding.

Ingezonden door IJme Woensdregt