Mei-lied

Het viel een hemels douwe
Voor mijn liefs vensterkijn
Ic en weet geen scoonder vrouwe
Si staat in 't herte mijn
Si houdt m'n herte bevanghen
't Welk is so seer doorwondt
Mocht ik haar troost ontvanghen
So waer ic gans gesond

Anonymus