Merkt toch hoe sterk ...

(Stemme: Comedianten dans)

Merkt toch hoe sterk nu in 't werk zich al stelt,
Die te allen tij zo ons vrijheid heeft bestreden;
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld,
Om onze goed en ons bloed en onze steden.
Hoort de Spaanse trommels slaan!
Hoort Maraens trompetten!
Ziet hoe hij komt trekken aan,
Bergen te bezetten.
Bergen op Zoom, houd U vroom,
Stut de Spaanse scharen;
Laat 's lands boôm en zijn stroom
Trouwelijk toch bewaren.

't Moedige, bloedige, woedige zwaard
Blonk, en het klonk dat de vonken daaruit stoven.
Beving en leving, opgeving der aard',
Wonder gedonder nu onder was, nu boven,
Door al 't mijnen en 't geschut
Dat men daaglijks hoorde.
Menig Spanjaard in zijn hut
In zijn bloed versmoorde.
Bergen op Zoom houdt zich vroom,
't Stut de Spaanse scharen;
't Heeft 's lands boôm en zijn stroom
Trouwelijk doen bewaren.

Die van Oranje kwam Spanje aan boord,
Om uit het veld als een held 't geweld te weren;
Maar alzo dra Spinola 't heeft gehoord,
Trekt hij fluks heen op de been met al zijn heren;
Cordua kruit spoedig voort:
Zag daar niet te winnen;
Don Velasco liep gestoord:
't Vlas was niet te spinnen!
Bergen op Zoom houdt zich vroom,
Stut de Spaanse scharen;
't Heeft 's lands boôm en zijn stroom
Trouwelijk doen bewaren.

Anonymus