OCH LIGDY NU EN SLAEPT...

Och ligdy nu en slaept
Mijn uutvercoren bloeme?
Och ligdy nu en slaept
In uwen eersten droome?
Ontwect u, soete lief,
Wilt voor u veynster comen!
Staet op lief! Wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen.

O suyverlijcke jeucht!
Wilt nu u rusten laten,
Doet op dat veynsterkijn
Ende coemt u lief ter spraken!
Al om te vinden troost
So ben ic hier tot u gecomen;
Staet op, lief! Wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen.

Ic sie den lichten dach
Al doer die wolcken dringhen,
Ic sie die bloemkens schoone
Al uut der aerden springhen.
Ic sie die sterren claer
Die verlichten in den throone;
Staet op, lief! Wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen.

Onbekende dichter
Uit: Marnix GIJSEN, Breviarium der Vlaamsche Lyriek, 2e druk, Antwerpen, 1938.