NAER OOSTLAND WILLEN WY RYDEN

Anoniem

Naer Oostland willen wy ryden,
Naer Oostland willen wy mee
Al over die groen heiden
Frisch over die heiden
Daer isser een betere steê.

Als wij binnen Oostland komen
Al onder dat hooge huys,
Daer worden wy binnen gelaten,
Frisch over die heiden
Zy heeten ons willekom zijn.

Ja, willekom moeten wy wezen,
Zeer willekom moeten wy zijn;
Daer zullen wy avond en morgen
Frisch over die heiden
Nog drinken den koelen wijn.

Wy drinken den wijn er uit schalen
En t bier ook zoo veel ons belieft,
Daer is het zoo vroolijk te leven,
Frisch over die heiden
Daer woont er mijn zoete lief.


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster