Witte brood in moeders schoot en anderen

Baker- en Kinderrijmen

(Zeeuws Vlaanderen)
     Witte brood
     In moeders schoot,
 Koekeloere mijn haan is dood.
Mijn haan met zeventien jongen.
Is dat niet goed gezongen?
 Als dat zingen geeft maar berouw.
 Bij nacht zijn alle katjes grauw,
Bij dage loopen de witte,
 Bij dag verkoopt de zilversmid,
De zilversmid zonder ooren.
Nu kan mijn man niet hooren.
 Mijn man eet gaarne kropsala,
 Kropsala meet veel olie en luttel azijn,
 Wie zal onze sloor zijn?
Sloor, sloor mijn nichte
Ik zal bakken en gij zult ziften.
Molenaartje, maal je molen,
Maal voor 't kindje een zakje meel,
Dan zal moeder pankoek bakken,
Die in kindjes keeltje zakken;
Stroop, stroop, stroop met meel,
Dat glijdt zacht door kindjes keel.
Groen, groen grasje,
Boter in mijn taschje
Melk op mijn tongetje,
Dag, mijn zoete jongetje.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.