Noten bij

Baker- en Kinderrijmen

Kom, laat ons samen vroolijk zijn.
Of: Wat zullen die poppen vroolijk zijn.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.