De dominee van Urk

Baker- en Kinderrijmen

De dominee van Urk,
Die zou op Schokland preêken,
Door 't razen van de zee,
Had hij zijn tekst vergeten.
  O, oven, o oven!
  Bak onder, bak boven,
  Bak plat, bak rond;
Bak alle menschen naar den mond.
    De bisschop van Munster,
    Met honderduizend man,
 Voor Groningen, voor Groningen eens kwam;
De bisschop van Munster, al wêr van voren of an.
Amsterdam, die groote stad,
Is gebouwd op palen;
Als ze nu eens ommevalt,
Wie zal dat dan betalen?
In Engeland, in Engeland,
Daar vliegen duizend meeuwen;
Daar is een schip met meisjes vergaan.
Wat zullen de jongens schreeuwen.
Ik wist niet wat ik eten zou,
Karnemelk met gerstenbrood;
Slaat den luien wever dood,
Hij zal wel beter weven.
Prins Robbert was een gentelman,
Een gentelman was hij;
Hij had een broek van krenten an,
En een rokjen van rijstenbrij;
Zijn beentjes waren hondertjes,
Zijn billetjes waren bout,
Zijn handjes waren kapoendertjes,
En zijn neus was van zoethout;
Prins Robbert was een gentelman,
Een gentelman van zoethout.
(Zeeuws Vlaanderen)
Prins Robbert is een gentelman
Een gentelman is hij;
Hij had er een broekje van krenten an
Een een vestje van rijstenbrij.
Zijn kousjes waren hoendertjes,
Zijn beentjes waren een bout,
Zijn rokje was amandeltjes
En zijn haartje was groen zoethout.
Toen hij in 't land van Lombardije kwam,
Hoor eens wat ik daar vernam:
De duin liep onder water, de zee liep onder zand.
De beste koning van Engeland,
Van Engeland naar Spanje,
Om appeltjes van Oranje,
Om peertjes van den besten boom,
Wie zal hebben de gouden kroon?
De gouden kroon ligt in den wijn,
Daar al de mooie meisjes zijn.
De meisjes in de keeten
Die werken dat ze zweeten
   En op den top
Staan Pieter, Jan en Jakob.
Daar komt Pauwel Jonas aan,
't Is zoo'n aardig ventje,
't Schip is naar den grond gegaan,
Op een Engelsch entje.
Of:
Daar komt Pauwel Jonas aan,
't Is zoo'n aardig ventje,
Ziet hem deftig schoolwaarts gaan,
Hij lijkt wel een studentje.
Daar komt kleine Thomas aan,
't Is zoo'n aardig ventje,
Kijk hem trouw naar school toe gaan,
't Lijkt wel een studentje;
Zie wat is hij vlug ter been;
En wat groet hij nettelijk heen,
Om zijn lief- en aardigheid,
Krijgt hij toch een presentje.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Anne met de lappen kwam mij tegen,
Over het rooie bruggetje gaan,
Ik hoorde 't klokje van vieren slaan,
   Een pijpje tabak,
 En een klodder in je zak,
Ik wou dat het altijd kermis was.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Daar kwam mij een vischvrouw tegen.
Vrouw, hoe duur is 't zootje?
Vijf min een oortje.
Vijf min een oortje is al te duur;
Geef me dan een stukje vuur.
Eens stukje vuur is al te hiet.
Geef me dan een stukje kriet
Een stukje kriet is al te wit.
Geef me dan een stukje pik.
Een stukje pik is al te zwart.
Geef me dan een schup voor 't gat.
Een schup voor 't gat doet al te zeer.
Geef me dan mijn vijf min een oortje maar weêr.
(Gelderland)
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeuven,
Jan van den Broek, die wou me niet geleuwen,
Jan van den Broek die liep naar boven,
Hij p.ste in 't vuur, dat de vonken stoven,
    Musiekramp!
    Olie in de lamp,
    Krullen in de pruik,
    De preêk is uit.
(Sittard)
Ein broeck en bein,
Twee douch em wee,
Drie schtung där bie,
Vyer e kenke bijer,
Vief en schotel schief,
Zös de klapbös,
Zeven schtung geschreven,
Acht hulj de wacht,
Nögen waar en leugen,,
Teen raopt schpeen,
Ellöf kookt de sof,
Twellöf ouwt ze zelf,
Darteen eine grieze baard,
Veertien eine buntje baard,
Viefteen de kop aaf.
Tut, tut, lieve Jan Tut!
Werk jij aan de waterput?
Zul jji al jou spek en peren
Aan de waterput verteren?
Tut, tut, lieve Jan Tut!
Werk jij aan de waterput?
Suja, suja, boeren Jan Trip,
 Meuie zal morgen kommen,
Met een spekstruijf in de slip,
 En een mandje blommen.
 Kom laten wij eens zingen
 Van Blommetje den hond,
 Die nam Margootjes schoentjes,
 En stak die in zijn mond;
En hadden we niet geroepen:
"Blom, Blom, laat staan!"
 Hij was met Gô haar schoentjes
 De deur al uitgegaan.


<p align=center>[<a target="_top" href="indext.html">Baker- en Kinderrijmen pagina</a>] [<a target="_top" href="/~ljcoster/indext.html">Coster pagina</a>]</p> <p>Bezorgd door <a target="_top" href="http://www.xs4all.nl/~jcdverha/">Joachim Verhagen</a>.<br> Opmerkingen aan: <A HREF="mailto:coster@dds.nl"><em>coster@dds.nl</em></A>.<br>