Noten bij

Baker- en Kinderrijmen

keet
boerenkeuken
lappen
Of: lapzak of bochel
rooie
Of: glazen
Ik wou dat het altijd kermis was.
In plaats van de laaste regel ook deze twee:
Ik hoor de klok van tienen slaan,
Laat ons dan naar huis toe gaan.
kriet
krijt
de bisschop van Munster
Bernard van Galen, bisschop van Munster (Bommen-Berend), slaat in 1672 tevergeefs het beleg voor Groningen.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.