Feestrijmen - Nieuwjaar

Baker- en Kinderrijmen

1

Gelukkig Nieuwjaar!
Trek de kat bij het haar,
Trek den hond bij de start,
Dan heb je alle jaar wat.

2

Veel geluk in 't nieuw jaar!
Vader en moeder slaapt bij mekaâr,
En ik slaap in de krebbe.
Mag ik een oortje hebben?

3

  'k Wensch je veel geluk en zegen,
  Op dijken en wegen,
  Met krullen in 't haar.
Ik wensch je geluk en zegen in 't nieuwe jaar.

4

     Dag vrouw, dag man, dag allegaâr!
     Ik kom je wenschen een goed nieuw jaar.
     Door dik, door dun, kom ik geloopen;
Heb je niet een wafel of twee? ik zal ze niet verkoopen.
     't Is een goed vrouwtje, die wat geeft;
     Ik wensch, dat ze 't naaste jaar nog leeft.
     Goed vrouwtje! goed vrouwtje!
Heb je niet een wafel of twee? ik steek ze al in mijn mouwtje.

5

't Is Nieuwejaar, ik sta hier buiten:
Ik heb een korfje, en 't wil niet sluiten;
Ik heb een mesje, en 't wil niet snijen;
Ik heb wel boter, maar hij wil niet braaien;
Ik zie een koekje en kan 't niet koopen;
Geef me een stuiver, en laat me loopen.

6

Nieuwejaartje komt in 't land;
Het varken heeft zijn gat gebrand,
Van achter aan zijn poortje.
Moeder, geef me een oortje;
Is 't geen oortje, dan is 't een duit,
Morgen is 't Nieuwjaartje uit.

7

Nieuwejaartje zoete,
Het verken heeft vier voeten,
Vier voeten en éénen steert,
Is dat nu geen koek weerd?
Het heeft niet lang in de stal gestaan,
Janneef heeft het dood gedaan,
Geef me een koek en laat me gaan.
Variatie op 7

8

Op Nieuwejaarsavond,
De bakker sloeg zijn wijf,
Al met een dikken knuppel
Zoo danig op haar lijf;
De knuppel en woû niet breken,
De vrouw en woû niet spreken;
De knuppel die brak, de vrouw die sprak;
Het wijf kroop in den oven.
De bakker haar achternaar;
Zij waren zoo bestoven -
Een zalig niewejaar!


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.