Feestrijmen - Vastenavond

Baker- en Kinderrijmen

1

Vastenavond, hoenderkind,
Heb jij dan nog geen man?
Dan heb ik nog een klein hoentje,
Dat moet er van avond an.
Als jij dat hoentje koken wilt,
Dan is jou potje vuil;

Dan ga jij naar de buren,
En laat jou potje schuren;
Dan ga jij naar de Franschen,
En laat jou potje dansen.
De kat heeft in de melk gepist,
Omdat het vastenavond is.

2

Vastenavond, hoenderkind,
Ik heb nog geenen man;
Ik heb nog een klein hoentje,
Dat moet er van avond an,
Als ik mijn hoentje koken wil,
Dan is mijn potje vuil;
Als ik mijn potje schuren wil,
Dan tintelt mijnen duim.
Dan loop ik bij de buren,
En laat mijn potje schuren;
Dan loop ik naar de Franschen,
En laat mijn potje dansen;
Dan loop ik naar de soldaten,
En laat mijn potje praten.
Hier een stoel, en daar een stoel,
Op ieder stoel een kussen;
Meisje! hou je kinnebak toe,
Of ik sla der een pannekoek tusschen;
Tusschen je neus en tusschen je kin,
Daar kan wel een pannekoek in.
 'k Heb gezongen en niets gehad,
Geef me een stuk van 't varkensgat,
Van de ham of van de zij,
Daar kon wel een ribbetje bij;
Boven in de schouwe
Hangt een varken aan de touwe;
Boven in den schoorsteen,
Hangt een varken aan 't lange been.
Snij maar diep, snij maar diep,
Snij maar in mijn vinger niet.

3

Ik heb zo lang met den foekepot geloopen,
'k Heb geen geld, om brood te koopen,
Foekepotterij, foekepotterij,
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.
Hier woont een rijke man,
die zooveel geven kan;
veel zal hij geven,
lang zal hij leven,
zalig zal hij ster-re-ven,
Den hemel zal hij er-re-ven.
Vastenavond is 't van avond,
klink op de busse,
all mooie meisjes hebben een man behalven ik en mijn zusse.
Hier een stoel en daar een stoel, op iedre stoel een kussen,
meisje hoû je kinnebak toe, of 'k sla 'r een pannekoek tusschen.
Foekepotterij, foekepotterij
geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.
'k Heb zo lang met den foekepot geloopen,
'k Heb geen geld, om brood te koopen,
foekepotterij, foekepotterij,
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.

4

'k heb zoolang met den rommelpot geloopen,
'k Heb geen geld om brood te koopen;
Rommelpotterij, rommelpotterij,
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij:
  Dan ga ik naar de heeren,
  En laat mijn potje smeren,
  Dan ga ik naar de Franschen,
  En laat mijn potje dansen;
  Dan ga ik naar de smid:
  Wat is mijn potje wit!
   Moeder, speld mijn doek wat net,
  T' avond komt mijn vrijer;
  Komt hij niet, ik haal hem niet,
  Dan slaapt hij in mijn armen niet;
  Dan haal ik Jacob Jansen,
  Die speelt al op den rommelpot,
  En ik zal daar bij dansen.

5

Vrouw, 't is vasteavond, ho, man, ho!
Vrouw, verkoop je beddetje, en slaap op stroo;
'k Heb zoo lang met den rommelpot geloopen,
'k Heb geen geld om brood te koopen,
 Rommelpotterij, Rommelpotterij,
Geef me een centje, dan ga voorbij.
Rommelpotterij! - wat hangt er aan mijn zij?
  Want hangt er aan mijn schoen?
  Raadt eens, wat de meisjes doen:
  Ze gaan des morgens vroeg opstaan,
  Dan gaan ze voor de spiegel staan;
  Ze kijken hier, ze kijken daar,
  Ze kijken rommedomme;
  Moeders staat mijn mutsje net?
  Mijn vrijer staat op kommen;
  En komt hij in mijn armen niet;
  Dan komt An Jan Jansen,
  Die zal op zijn trommel slaan,
  En ik zal voor hem dansen.
  Hier een stoel, daar een stoel,
  Op ieder stoel een kussen;
  Meisje, hoû je bakkes toe,
  Of 'k sla der een pannekoek tusschen.
   Vrouw, dat 's voor je waterhalen,
  Vrouw, dat 's voor je mosterd malen,
  Vrouw dat 's voor je gelle, gelle, gel,
  Dat je van avond geven zel.

6

(Venloo)

Et se vastelaven is
Dan jage wej de voe,
Spek en eijer in de pan
En leverworst dao toe.
Laot dat metske zinke
Door die vette schinke.
Den hond is doët,
De kat is doët,
Hoepsasa, feledera.

7

 Boven in de hanebalk,
Daar hangt een grote metworst;
 Geef mij den langen
En laat den korten hangen;

 En geef mij een schinkel
Daar kan ik op drinken;
 Geef mij een kalfsbrâ,
Daar ik hier meê van dannen ga.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.