Feestrijmen - Sint Jan in den zomer

Baker- en Kinderrijmen

Hout, hout, timmerhout,
Wij komen om Sint-Jans-hout;
Geeft wat, houdt wat,
Op Sinte-Pieter nog wat.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.