Feestrijmen - Sint Nikolaas

Baker- en Kinderrijmen

1

Sint-Nicolaas van Tolentin,
Breng mij eens een lekker ding,
Een lekker ding van safferaan,
Ik zal 't al in mijn korfje slaan,
Mijn korfje staat te verkoopen:
Tien pond en een half,
Een koe is geen kalf,
Een paard is geen zwijn;
Morgen zal 't Sint-Nicolaas zijn.

2

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
Rijd er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
Pruimpjes van de boomen;
Sinterklaas zal komen.
Of:

2 anders

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
Rijd er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
 Rijke, rijke oomen;
 Rijke, rijke juffertjes,
 Die dragen wijde mouwen.
Hans, wanneer zullen we trouwen?
Variatie
Of (in Zeeland):

2 variatie in Zeeland

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
Rijd er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
Peertjens van de hoogeboom,
't Is van kindjes suikeroom
Of:

2 nog een variatie

Sinterklaas, goed heilig man!
Trek je beste tabberd an,
Rijd er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
Appeltjes van de gouden boom
Sint Nikolaas, die is mijn oom.

3

 Sinterklaas, goed heilig man
 Bliefje wat te geven,
't Is voor al mijn leven;
Al mijn leven heb ik je lief;
Om een appel of om een peer,
Sinterklaas komt morgen weêr.

4

(Sittard)
Sinter Klaos, god heilig man,
Doog diene bäste tabbert aan.
Rie nao Schpaanje,
Gäf die klein kinjerkös get,
Schtoot die groote mit veut veur de v..
Laot ze dao mit loupe,
Hausen en schoon verkoupe.
Is dat geine brave man
Dä oes nog get gäve kan.

5

Sinterklaas, die guie man,
Trekt zien groote laarzen an,
Riedt er meê naar Amsterdam.
Van Amsterdam naar Spanje,
Appeltjes van Oranje,
Noten van muskaat;
Smiet ze over de straat.
Geef de kleine kinder wat,
Geef de grooten een schup voor 't gat;
Laat ze daarmeê loopen
Naar de Heerepoorte;
Daar staat Anna met de trom,
Sluig er op, en gaf er niet om.
Kom, kameraad!
Kom, kameraad!
Ik de visch en jij de graat.

6

(Venloo)
   Sinter Klaos, goot heilig man,
   Trek diene besten tabbert aan,
   Gank oet rieje
   Nao die Pikkardiên.
   Gèf die kleine kinder wat,
   Gèf die groëte eine schöp vur 't gat,
   En laat ze dao mei loepen,
   Haoze en schoon verkoupe.
Gèf wat, halt wat tegen 'et jaor al weer wat.
Of:
Sinter Klaos, rom, bom, bom,
Smièt wat in die règeton,
Smièt wat in die huuzer,
Appele, père en muuzer.

7

Sinterklaas, bonne, bonne, bonne,
Gooi wat in de leêge tonnen;
Gooi wat in de huizen,
Dan grabblen we als muizen.

8

Sinterklaasje, bisschop,
Met je mooie muts op,
Geef den kleinen kinders wat,
Geef den grooten een schop voor 't gat;
Laat de kleintjes loopen,
De groote willen we verkoopen
Aan een ouden smous!
Lik aan mijn kous,
Lik aan mijn schoen.
Heb je geen oude lorren van doen?

9

Sinterklaas, kapoentje,
geef wat in mijn schoentje,
Geef wat in mijn laarsje;
Dank je Sinterklaasje!
Of:

9 variatie

Sinterklaas, kapoentje,
geef wat in mijn schoentje,
Al wat daar niet in en kan,
Leg dat er maar neffens an,
Neffens an in 't glaasje;
Dankje, Sinterklaasje.

10

Sinte Niklaas bisschop, goed heilig man,
 Wil je wat in mijn schoentje geven,
   God loon je dan!
  Geef me een beurs met bellen,
  Dan zal ik je niet meer kwellen;
  Zoo lange als het God gelief,
  Heb ik Sinterklaasje lief.

11

Sinterklaas Nikkel,
Drie pond spikkel,
Drie pond spek,
Sinterklaas is al te gek.

12

(Leeuwarden)
Sinte Niklaas,
Die speult den baas
Al op 't papieren souderke;
Hij miende, dat ik 'r bang foor waar,
En 'k beet 'm een stuk uut 't skouderke.

13

Sinterklaasje! bon, bon baasje
Geef me een stukje spikkelaasje,
Geef me een stukje zoete koek,
Sinterklaas, die is zoo zoet.

14

Sint Niklaas, goedige bloed,
Geef me een buil met suikergoed,
Niet te veel of niet te min;
Smijt het maar de schoorsteen in.

15

Sinterklaas, die goeie heer,
Die komt alle jaren weêr,
Met zijn paardjes voor zijn wagen,
Zoo komt Sinterklaas aanjagen.

16

   Sint Nikolaas
   Dat is een baas
Voor kinders en voor menschen;
Naar hem is al ons wenschen.


[Meer anonieme Sinterklaas versjes] [Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.