Noten bij Kinderbezwering, gebedjes, enz.

Baker- en Kinderrijmen

Schoer
Bui (vergelijk 't Hoogduits Schauer)
het
heeft
krij'
Friesch voor krijg.


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.