Blindemannetje en anderen

Baker- en Kinderrijmen

1

Blindemannetje

Nadat een der kinderen geblinddoekt is, roept een ander het toe:
Zoek spelden!
Ik vind er geen.
Zoek naalden! -
Ik vind er geen.
Zoek menschenvleesch!
Waarop het loopen begint.

2

    Bok, bok, sta vast!
Sijmen de liever, de laver, de bok!
Hoeveel horens staan er achterop?

3

Onder het uitdelen van klapslagen over de billen, neemt men een kleine jongen over de knie, en doet het volgende verhaal aan de omstaande kinderen:

Olderman, olderman, hier hebben wij eenen misdadigen man,
Die heeft ons zooveel leeds gedaan, daarom moet hij de brits ontvangen.
De brits, dat is zoo'n harde slag, achter voor dat poepertje!
En als hij dat dan weêr doet, dan zal hij hebben van oldendag,
Nieuwendag, nieuwendag, zweerdslag, stijven hardendag.
Morgen komen de poepen in 't land, van Oost, van West, en Oostwestermolen,
Waar de koe hiet Bartel, de bolle Boel, en de Barg Douwe.
Zijn dat geen kwade zaken, zulke schelmen ongestraft te laten blijven?
Men straff' ze naar behooren, drie jaren uit het land verboden,
Anderen, tot een exempel, van pif, paf, pof! -
Sta op, jij loozen schelm, en bedank de scherprechters en al de vrome knechts,
Die om je henen staan, voor het genadig recht!

4

Een jongen neemt wat knikkers, centen, of wat anders in zijn hand, steekt haar uit, en zegt:

    Ruiter en paard!
Een ander: Laat ze maar loopen.
Hij weêr: Hoeveel man?
De ander: drie, vier, of zooveel als hij meent dat er zijn.

5

(Buiten op een zandbergje of iets dergelijks.)

Hooge berg mijn,
Hoe lang zal ik er op zijn?
Zeven jaren en een dag:
Ikker der op en jij der af.

6

Kakkeman, stoultje,
Kindertjes gaan naar 't schoultje;
Als ze daar braaf leeren,
Dan worden ze groote heeren;
Als ze daar braaf breiden,
Dan worden ze groote meiden.

7

Mijn huis brandt af.
 Blusch het!
Ik heb geen water.
 Haal water!
Ik heb geen emmer.
 Koop een emmer!
Ik heb geen geld.
 Steel geld!
Dan moet ik hangen.
 Hang dan! -


<p align=center>[<a target="_top" href="indext.html">Baker- en Kinderrijmen pagina</a>] [<a target="_top" href="/~ljcoster/indext.html">Coster pagina</a>]</p> <p>Bezorgd door <a target="_top" href="http://www.xs4all.nl/~jcdverha/">Joachim Verhagen</a>.<br> Opmerkingen aan: <A HREF="mailto:coster@dds.nl"><em>coster@dds.nl</em></A>.<br>