Noten bij Spring en Dansrijmen

Baker- en Kinderrijmen

Zoo zijn onze manieren
De laatste regel wordt ook anders gezongen en dan viermaal herhaald
Pieter
En zoo vervolgens de rij af.
tie
Bij dit woord vallen de ronddansende meisjes op haar knieën.
riege
rij
stiege
Een twintigtal
Rijm 28
Hoewel meestal gezongen bij het dansen in een kring, wordt het ook tot aftellen gebruikt.
pop
Of ook: En dans eens met je kermispop.
lompert
Of: Lummel
Hij durft niet eens een meisje aan.
Of:Hij durft geen meisje aan te slaan.
trouw
Of:een ring
koffiekannetje
Ook wel: nog een kannetje en mosterdmannetje.
Hij wiegt het kind en roert de pap
Ook wel: Hij veegt den vloer en hij kookt den pap, En laat de vrouw maar dansen.
zich
zijn
zooleven
van zijn leven
Altied sjluit dat boer zie wief
De beide laatste coupletten in het Swalmensc dialect.
Tikke-takke-togen
Ook wel: "zilver aan de bogen" en "bordpapier"


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.