Noten bij verhalen en liedjes

Baker- en Kinderrijmen

Een gouden, gouden, stuivertje
Ook wel:
Wat vond hij daar?
Een blik, klik,
Hij dacht het was een goudstik.
den os
Of: de koe
slobberen
Of: drinken
os dollen
Of: koe kuisen
Kijk, kijk, kijk! daar gaat 't!!
Of:
En het vuur achter den stok,
En het varken in zijn hok.
singenet
Versiersel aan een horlogeketting
beer
mannetjes-varken
orde
Of: regel
Begijntjes of nonnekens
Ook wel: Nonnen en paters
mot
Stof, vuil
zwaaltje
zwaluwtje
lochting
tuin
mee
meer


[Baker- en Kinderrijmen pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.