HERMANUS ASSCHENBERGH (1726-1792)

GEVEINSDHEID

Geveinsdheid, die we, in ’t needrig kleed,
Het hoofd, gelyk een bies, zien krommen!
Schoon gy, kranswys, op doornen treed,
Gy kunt u niet voor God vermommen.
Leg af, schynheilige! uw gewaad: smeek om genaź,
Eer u Gods bliksem treffe, eer u zyn wraak verslaa!

Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 30-aug-96