Herman v.d. Berg

Sabbath

Dien dag heerschte licht op de bergen; - daaronder
sprongen de waters als dartel metaal,
terwijl hoog in vuurhemels vlammenzaal
alle teekens zich schaarden tot een wonder.

Zesmalen had hij de hand gewend, zesmaal
baarde de vruchtbare ruimte: de donder
der schepping rolde zesmalen, zonder
dat 't tot een rust kwam in zijner palme' ovaal.

Toen zweeg de wereld. Bergen, lichtbeheerscht,
zwegen met den korzlen stuifslag der stroomen.
Over de zwarte bosschen boog een gebaar

dat uit de teelaarde scheen opgekomen.
Zes dagen werden hun tegenstander gewaar:

Sabbath! - een dichter rustte voor het eerst.


Bron: Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde - vierde deel / Frans Bastiaanse. - [S.l.] : Nederlandsche Bibliotheek, 1927 Bundel: De boog
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster