Tot verstand an het eerste Couplet diene dat in Leyden ’s middags van half twee tot half drie uren een klokjen luidt, strekkende van ouds tot de begraving van arme Roomschgezinden, die dus by hun uitvaart dit (naar hun gevoelen) troostlijk geluid ontkostbaar mogen genieten.