Vertaling van de inleiding:

Aan de Onchristenen dezes tijds.

          — goedkeuring —
Werd al het grondsop van dapper Socinus afgevoerd;
Toen de ongelovige Priesters de natie hervormde,
En onderwezen plezieriger methoden van Redding;
Waar hemel's vrije onderdanen hun recht mochten betwisten,
Laat God hemzelf te absoluut schijnen:
De heilige satire der kansels leerde te ontzien,
En Deugd bewonderde om een vlijer daar te vinden!
Op die wijze aangemoedigd, trotseerde WIT'S TITANEN de hemelen,
En de dekens kreunden met goedgekeurde. godslasteringen.
Deze monsters, — met uw pijlen aanvallen,
Hierheen wijst uw donder, en uit uw woede.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 2 september 1997