G.J.P.J. Bolland

Aan Klazina

Gij wilt dat deze blaên
Als eerste inschrift houden
Een wensch van hem die U
Zijn woord van trouwe gaf.
Wat zal 'k U wenschen? --Geev'
Het noodlot dat wij saam
Een leven leiden vol
Van in'ge liefde en trouw;
Dat ons nog lang vereen'
De band dier trouwe liefde
En wij tot 's levens eind'
Elkaêr een vreugde zijn!


Geschreven door G.J.P.J. Bolland in het poëzie-album van Klazina Harmanna Bakker. waarschijnlijk in 1879 gecomponeerd.
Ingezonden door IJme Woensdrecht

Project Laurens Jz. Coster