[179a] Van Sente Brandane     
 
NU verneemt, hoe ouer lanc
Een heere was in Yerlant,
Die sach menich Gods teekijn.
Wildi dies gheloeuende zijn,
5 So hoert wonder, ghi heeren.
Die Heleghe Gheest moet mi leeren,
Die, welke der ezelinnen
Wijlen dede sprekens beghinnen -
Daer vp dat reet Balaam
10 Dat was een heydin man -
Dat so meinschelike sprac,
Daer sij den inghel Gods sach
Commen in haer ghemoet.
Den wech hi haer wederstoet
15 Met eenen zwerde vierijn;
Sie vloe van den inghel fijn
Ende dede haren heere cont.
Dese moete onsluten minen mont:
Die ghene die haer gaf die macht
20 Datsi wert redene acht.
[inhoud] [volgende]