DOe si te scepe quamen
Ende orlof ghenamen
An vrienden ende maghen mede
Gode beualen sise ter stede;
265 Tseyl si an den mast keerden,
Also hem die winde leerden;
Haer riemers si hute stoten; [= ute]
Met ghemake datsi vloten.
Ay, hoe scone dat tscip vloot!
270 Cort quamen si in groter noot
Want een dier al te wonderlijc,
Eenen lind drake ghelijc,
Wilde verzwelghen haren kiel;
Hem was sine mule ende sijn giel
275 Menich ghelachte wijt.
No eer, no na dier tijt
En quamen si in meerren noet.
Een wolke bouen hem ontsloet,
Daer hute quam een dier wonderlijc [= ute]
280 Vlieghende, eenen hert ghelijc,
Dat jaghede met ghemake
Den groten zee lind drake,
So datten al verdreef,
Datsi ne wisten waer hi bleef.
285 Doe hi dat hadde ghedaen,
Keerdi weder saen
In die wolken danen hi quam.
Doe sente Brandaen dat vernam,
Was hi blide ende vro
290 Ende danckets onsen Heere also.
Doe hi van den drake was verloost,
[180d] Te Gode meerderde sijn troost.
Doe voeresi met ghemake
Vp des zeewes vlake.
[vorige][inhoud] [volgende]