Doe voeren si met ghemake
Vp die wilde zeewes vlake.
Doe horden si saen booten
Meneghen wint grooten.
425 Een storem hem an viel,
Die verdreef haren kiel
Noort waert an dat Leuer Meere,
Daer dat cleene Gods heeere
Wel na verzeylt was in groter noot:
430 Sie waerre wel na bleuen doot.
Dit verzach sente Brandaen:
Menich scip al daer staen
Ende meneghen mast boom waghen,
Huter Leuer Zee daer raghen. [= Uter]
435 Het dochte hem zijnde een wout.
Hoe dicke hem God sine doghet gout.
Daer sprac von Gods weghen ane
Eene stemme aldus Brandane:
"Vare oest waert metten baren,
440 Hier moghedi niet voerder varen:
Daer ligghen steene in die zee,
Die meneghen scepe doen wee.
Wat scepe met ysere bi hem quame,
Tote hem hijt trocke ende name
445 Ende het moeste daer al bliuen."
[vorige][inhoud] [volgende]