1115 BRandaen voer voert met trauwen.
Doe liet hem God bescauwen
Van inghelen vele scaren,
Die bouen hem quamen gheuaren;
Die voerden meneghe ziele
1120 Bouen sinen kiele.
Den lof Gods si daer bouen zonghen.
Datmen de lucht mochte horen clonghen;
Dat dede hem God te minnen,
Dat Hi hem liet verkinnen
1125 Wat die gheeste wouden
Ende waer si henen souden.
[vorige][inhoud] [volgende]