1305 DAer voer die kiel in corter wijle
Ouer meneghe mile.
Dat quam van eenen bedruusche
Ende van eens wints gheruussche,
Dat die kyel also verspranc,
1310 So meneghe dachuaerde lanc.
Daer wart hi wel gheware,
Dat hi den bouc ontgalt dare,
Dien hi bernede in den viere;
Dat becochte hi wel diere,
1315 Daer die kiel so verre spranc:
Meer dan .m. milen lanc
Jn groeter ongheweltheit.
En hadde ghedaen Gods ghenadicheit,
Hi en hads niet moghen ghenesen.
1320 Daer voer hi voert, so wi lesen.
[vorige][inhoud] [volgende]