De hel
Doe voer die goede sente Brandaen
Metten Gods zeghe beuaen
Toten ouersten hende [= ende]
1560 Onder eene steenwennde;
Daes saghen sie alse bernende voghele varen
Huut eenen bernenden berghe te waren [= Uut]
Van menegherande tonghen,
Die hel niet en zonghen
1565 Dan o wy ende wach ende wee;
Eene grondeloze zee
Slouch daervp die west zijde ane,
So datment hoerde dane
Ouer meneghe mile.
1570 Daer na in corter wile
Saghen si huut eenen berghe slaen [= uut]
Eene vlamme so ghedaen,
Daer die gleinstren hute vloghen [= ute]
Also groet als een houen [= ouen]
1575 Ende colen also groot als maste.
Daer was pijne ende onraste.
Huut dien seluen berghe ran [= Uut]
Een water sulc en sach noint man,
Het was zwart ende het wiel;
1580 Bander zijde daer hute viel [= ute]
Een water ende een wint ghereede,
Die also cout waren beede,
Dat nye couder dinc ghewart;
Daer hadden si moylike vaert.
1585 Vp deen zijde was hitte menichfout,
Vp dander zijde wasest so cout
Dat den bomen in dien tijden
Die scorse scoolden vanden zijden.
Doe so hiet sente Brandaen
1590 Hem allen ten riemen gaen;
Beede moonken ende scipman,
Alle vinghen si daer an.
Daer en wilden si niet letten meer.
[188c] Daer si waren commen eer
1595 Binnen eenen daghe gheuaren,
Ghekeerden si cume in .ij. iaren.
[vorige][inhoud] [volgende]