Aankomst
DOe dit al was ghedaen,
2220 Ghinghen si ten zeyle saen
Ende trockent an den maste
Ende bondent vele vaste;
Den ancker cabel sneden si ontwee
[192b] Ende voeren vroylic vp die zee
2225 Ende quamen saen te hant
Ghesont tote in haer lant.
Den bouc nam sente Brandaen
Ende alle die moonken saen
Ende ghinghen met hem scone
2230 In den monster vrome.
Doe quamen hem ieghen
Vele goede Gods deghen,
Broeders ende papen,
Alsose God hadde ghescapen,
2235 Ende ontfinghen die heeren
Met wel groeter eeren.
Dien bouc heeft hi vp gheheuen,
Daer dat wonder in was bescreuen.
Doe quam een inghel van Gode
2240 Ende dede zijns heeren ghebode.
"Sijt willecomme, Brandaen;
Dine vaert es vuldaen.
Nu zijt vp erderike
Also langhe als hu ghelike, [= u]
2245 Ende alstu hier niet mee wils zijn,
So vaert ten hemele int sitten dijn.'
[vorige][inhoud] [volgende]