De kathedraal    
Doe ghereeddi hem ghewesse,
Brandaen, ende zanc een messe.
Ende doe dit messe was vuldaen,
2250 So en lettet niet lanc saen,
Hi en staerf, die heleghe heere.
God dede hem grote eere,
Hi zant omme sine ziele
Den inghel sente Michiele.
2255 Men grouf met eeren den lichame.
Daer maectemen in sinen name
Eene kerke te waren
Met .ix. scone autaren,
Die beteekenden die .ix. iaer,
2260 Dat seit die bouc ouer waer,
Dat hi was in allenden,
Daer hem God wilde zenden.
[vorige][inhoud] [volgende]