G.A. Bredero (1585-1618)

II. Eerste gedichten (tot 1608).

Liedeken (Stemme: Lavagotte &c).
Amoureus-Liedtjen. (Stemme: Schoon liefjen jent, seer execellent, &c).
Amoureus-Liedt. (Stemme: Schoon liefjen jent, seer execellent, &c).
Liedt (Soet Roosjen. Of Jan sloot bier en broot, een pot vol).
Nieuw Liedeken (Stemme: E Gielle mette).
Liedt (Stemme: Tobias tot sterven genegen, &c).
Avondt-Liedt (Stemme: Als ick laetst van Hollandt voer. &c).
Liedeken. (Stemme: ’S morghens voor daegh, &c).
Liedt. (Stemme: Si c’est pour mon Pucellage, &c).
Liedt. (Stemme: Onder de linde groen daer ick laetst, &c).
Nieuw-Liedeken (Stem: Engelsch Schoenlappertjen).
Liedt (Stemme: Als ick laest van Hollant voer, &c).
Liedt (Stemme: ’t Schaep dat voer na Alleckmaer om te coemen, &c).
Toover-liedt.
Nieu-Liedeken (Ach ongheluckigh dach!).
Liedt. (Stemme: Pavane d’Espagne, &c).
Liedt (Stemme: Cupido geeft mijn raet &c).
Amoureus Liedeken (Op de Wijse: Adelijn, Bruynsmadelijn).
Amoureus Liedtjen (Op de Voys: Van Cloridon).
Liedt. (Stemme: Pavane d’Espangien).
Liedt. (Stemme: Van een soo loosen boerman, &c).
Voor-Sangh (Stem: Hansje sneed dat kooren was, &c).
Liedeken (C’estoit une Fillie de noble coeur).
Amoureus-Liedt (Opde Voys: Meester Clement, ghy vuyle vent, &c).
Liedeken (Op de Wijse: Wellustige jongelingen, dat eedele).
Den droevigen vryer.
Nieuw Liedeken (Stem: ’t Eerste gebodt eer Adam wert &c).
Aendachtigh Liedt.
Dochters Klach-dicht.
Liedt (Stemme: ’t Enghels Schoenlappertjen).
Een Liedeken (Op de wijs: Alst begint).
Liedeken (Stemme: Amaril de decken sacht, vande nacht).
Liedeken (Stem: Nu spreyd u kapjen nedere, &c).


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.