G.A. Bredero (1585-1618)

Boertige Liederen.

Nieuw Liedeken (Stemme: Te Brug al binnen de Muren, &c).
Nieuw Liedeken (Sondagh, Sondagh lest-leden).
Amsterdamsch Klaagh-Liedt.
Koortsigh Lietje.
Kockje.
Boeren Geselschap.
Van Gijsjen, En Trijn Luls.
Aenspraeck vande Petemeuy, tot de Neef.
Aenspraeck vanden Oom tot de Nicht.
Twee-spraack van twee Buur-wyven.
Een oudt Bestvaertje, met een jong Meysjen.
Een oud Besjen met een Jongman.
Van Fobert en Lobbetje.
Twee-spraeck van de Beste-moer met haer Nichte.
Twee-spraeck vande Moeder en de Dochter.
Van Gierighe Gerrit en Modde van Gompen.
Twee-spraeck tusschen Kniertje Knelis en Lijsbet Leffers.
Twee-spraeck tusschen Jaep Jans ende Fijtje Floris.
Van Besje met Lijsje heur Dienst-meyt.
Van Diewertjes Vryer.
Aen-spraeck van een ghetrouwde Vrouw en een ghevryde Vrijster.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.