G.A. Bredero (1585-1618)

Brieven.

1e Liefdesbrief aan N.N.
2e Liefdesbrief aan N.N.
Lof hebbe Godt in Amstelredam.
Eerenfesten edele Heer, mijn Heer ende vriendt P.C. Hooft.
Minne-brief.
Korte brieven.
Antwoort op Jacob Barthout Feris Soons brief.
Aan mijn heer Tibout.
Sr Fransisco Badens.
Minne-brief aan Magdalena Stockmans.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 15 januari 1998.