G.A. Bredero (1585-1618)

Tijd van de „Bruynooghd’ Coninginne”.

Nieu-Liedeken (Stem: Phoebe qui ce mesme Jour, &c).
Liedeken (Op de Fransche Voyse: Phebe qui ce mesme Jour, &c).
Liedeken (Stemme: Het daget uyt den Oosten, &c).
Een Liedt (Op de Wyse: Ghy Lodderlycke Nimphe soet).
Liedt (Stem: Esprits qui souspirez).
Liedt (Stemme: O nacht! jaloerse nacht, &c).
Liedeken (Stem : O nacht! jaloerse nacht, &c).
Liedt (Op de Wijse: Esprits qui suspirez).
Liedt (Stem: O nacht! jaloerse nacht, &c).
* Sonnet (Indien ick waar Jupijn).
Sonnet (Het heylich vat der Goon).
Liedeken (Stem: O lyden en pijn, droefheyt is mijn).
Liedeken (Stemme: Esprits qui souspireez).
* Sonnet. (Aerdtsche Goddin)
* Sonnet. (Sy die mijn hert besit)
Sonnet. (Dat ic u nacht en dach…)
Liedeken (Stemme: Aenhoort doch mijn geklag ghy Ruyters, &c).
Amoureus-Liedeken (Op de Stem: Alst begint).
Een Liedt (Op de Wijs: Het was een Rijck Burgers kint).
Amoureus-Liedeken (Op de Wijse: Verheven hoochste Ziet).
Amoureus-Liedt (Op de Voys van Susanna; ofte; Esprits qui souspirez).
Amoureus-Liedt (Op de Voys: Esprits qui souspirez).
Liedt (Stem: Esprits qui souspirez).
Nieu droef-schey Liedeken.
Amoureus-Clacht-Liedt.
Clęch-liedt.
Klinck-vaers.
Eenicheydt is armoedt.
Liedt (Al hadt een mensch).
Amoureus-Liedtjen (Op de Voys: Phebus die is lang over die Zee).
Amoureus-Liedtjen (Op de Wijse: Demophoön, dewijl de Son).
Een Nieu Liedeken (Op de Voyse: Het vryde een Wals Walinneken).
Amoureus-Nieu-Liedt (Op de Voyse: Van de Furiliere).
Liedt (Stemme: Esprits qui souspirees, &c).
Christelijcke Ridder.
Liedeken van mijn selven.
Aendachtigh Liedt.
Klachtigh A.B.C. Liedt.
Aendachtigh Liedt.
Liedeken (Stemme: So ’k heb gemint, &c).


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 20 december 1997.