G.A. Bredero (1585-1618)

Tijd van Margriete.

Liedeken (Stem: Esprits qui soupirez).
Liedt (Stemme: Sondagh, sondagh lest-leden).
Liedt (Stemme: Ick heb de groene straten, &c).
Amoureus Nieu Liedtjen (Op de Stem: Als ick uyt wandelen gae, &c).
Amoureus-Lied (Op de Stem: Schoon Lief wilt my troost geven).
Liedt (Stemme: van Pironelle).
Amoureus-Liedeken (Op de Voys: Edel Carsou &c).
Amoureus-Nieu-Liedt (Op de Wyse: O schoonste Parsonagie).
Cupidoos Liedt.
Liedt (Stemme: Si tanto gratiose, &c).
Liedt (Stemme: Ick kan nu niet bedwinghen…).
Liedt (Stemme: Belle qui m’ave blesse…).
Liedeken (Stem: Si tanto Gratiose).
Liedt (Op de Voys: Daar ick lach en sliep…).
Liedeken (Stem: Fortuyn eylaes bedroeft).
Sonnet. (Hoe wondert u mijn smart).
Adieu-Liedt. (Stemme: O schoonste Personagie, &c).
Klinck-Rijm.
Maer waerom…
Sonnet. (Van dat Aurora vroech…).
Sonnet (Ick twijfel, lieve Lief,…).
Amoureus-Liedt. (Op de Voys: Ick bender een arme Pellegrim siet).
Amoureus-Liedt. (Op de Stem: Indien het claghen can).
Sonnet (Ghy Moeder van de Min).
Liedt (Op de Wyse: O schoonste Personagie).
Klachtich Maeghden-Liedt.
Een sekere harts-tocht oft ontroeringe,
Nieu-Jaar-Liedt.
Aendachtigh Liedt. (Stem: Het was een jonger Heldt).
Een gerust leven.
Liedeken (Stem: Ick ly in ’t hert pijn ongewoon, &c).
Liedt (Stemme: 68 Psalm).
Aendachtigh Liedt. (Stemme: Aenhoort doch mijn geklagh…).
Aendachtigh Liedt. (Stem: Mijn ziel maeckt groot den Heer).


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 24 december 1997.