G.A. Bredero (1585-1618)

Voor en over de kamer, Lofdichten, Opdrachten.

Sonnet (Op de Moorenlandtsche Historie).
Geeft lust!
Voor-Reden vande Sotheyt.
Lof van de Rijckdom.
Lof van Armoede.
Camer-Liedt.
Apollo.
Klinck-Dicht.
De Amstelredammer Oude Camer.
Eer-Dicht op de Verlossinghe van Israel.
Rethoricaas Lof-Liedt.
Aen Jan Jacobsz Visscher.
Den Broeders in liefde bloeyende.
Genomen uit de Fablen Ęsopus.
Jan de Voor-Looper.
Eer-Dicht.
Sonnets op Jan Syvertsoon Kolms treur en bly-spel.
Vervolch.
Toegift.
Klinck-Dicht, aende Kijckers.
Sonnet (Wat burgherlijcke twist).
Secht wiens gebruick.
Aen mijn Heere J. Rutgers.
Grillen.
Der Musen Welkom.
Sonnet (Tot sulcken grootsheyt).
Klinck-Vaers.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 januari 1998.