G.A. Bredero (1585-1618)

EEN OUD BESJEN MET EEN JONGMAN.

Stem: Pots hondert duysent slapperment, &c.

B.

H.

B.

H.
Nu Heereman, nu Jong-gesel,
Hoort toe, en houwt wat stal.
Nou laet mijn gaen ju ouwe vel,
Wat schortje? sinje mal?
Hoe komt dat ghy u soo verhaest?
Ay lieve houwt wat stee.
Wegh, ouwe Totebel, ghy raest:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.

H.

B.

H.
Hoe valt u dit so euvel in,
Dat ghy my soo versmaed?
Wegh quil-bab met u kevel-kin,
Wegh met u malle praet.
Ay Jonghman geeft my wat gehoor,
Het is mijn eerste bee.
En prevelt my niet meer an ’t oor:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.

H.

B.

H.
Dit schenck ick u, o jonger Helt!
Daer toe mijn lijf en goed.
Nu Besje, laet mijn ongequelt,
En soeckt een gierigh bloed.
Ick maeck u, Jongeling, soo rijck
Als ’t water van de Zee.
Ghy zijt my al te ongelijck:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.

H.

B.

H.
Ick sal u houden als een Graef,
In ’t gouwt, in ’t silver stijf.
Daer voor souw ick dan zijn een slaaf
Van een verschrompeld wijf
Dat kleuter is te wispeltuur,
Al is sy blanck als snee,
En ghy zijt my te goons en suur:
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
  Wech taye tandeloose Best,
Wech druyp-neus, wech root-oogh,
Gaet, haelt ien kooltje in u test
En settet vry wat hoogh
En raest en blaest daer leven in
En laet mijn in mijn vree.
Dit is eem Meysjen na myn sin!
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
B.

H.
Den ouderdom is wijs van raet,
Daar toe suynigh en vroet.
Ghelijckheyd in den Echten staet
Baerd vrundschap in ’t gemoet.
Wat is hier liefferlijck dingh
Of ’t alderdroefste wee,
Als goe of geen vereenigingh?
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
  Al waer de Rijckdom van u schat
Als al de wereld groot:
En eer ickse met u besat,
Ick was veel liever doot.
Wech Morssebel gy hebt een gongs,
Gaet door ghy ouw quee!
Och Beste-moer ghy soecht was jongs,
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.